• http://www.zuihoushuo.com/26027/997854.html
 • http://www.zuihoushuo.com/459188/927223.html
 • http://www.zuihoushuo.com/989529/5889.html
 • http://www.zuihoushuo.com/742840/97473.html
 • http://www.zuihoushuo.com/888428/4221.html
 • http://www.zuihoushuo.com/764465/918569.html
 • http://www.zuihoushuo.com/105289/381479.html
 • http://www.zuihoushuo.com/882905/32096.html
 • http://www.zuihoushuo.com/19085/82448.html
 • http://www.zuihoushuo.com/134512/96261.html
 • http://www.zuihoushuo.com/227236/775232.html
 • http://www.zuihoushuo.com/87293/385963.html
 • http://www.zuihoushuo.com/49821/597176.html
 • http://www.zuihoushuo.com/852431/329749.html
 • http://www.zuihoushuo.com/820843/419162.html
 • http://www.zuihoushuo.com/555972/2262.html
 • http://www.zuihoushuo.com/123182/244572.html
 • http://www.zuihoushuo.com/623360/258159.html
 • http://www.zuihoushuo.com/804932/439215.html
 • http://www.zuihoushuo.com/223121/627955.html
 • http://www.zuihoushuo.com/850909/2380.html
 • http://www.zuihoushuo.com/216350/767474.html
 • http://www.zuihoushuo.com/144594/456554.html
 • http://www.zuihoushuo.com/480861/598535.html
 • http://www.zuihoushuo.com/260447/861959.html
 • http://www.zuihoushuo.com/7191/666922.html
 • http://www.zuihoushuo.com/746286/59157.html
 • http://www.zuihoushuo.com/5845/617840.html
 • http://www.zuihoushuo.com/616833/251674.html
 • http://www.zuihoushuo.com/705475/820793.html
 • http://www.zuihoushuo.com/341719/426202.html
 • http://www.zuihoushuo.com/334393/29167.html
 • http://www.zuihoushuo.com/176232/96870.html
 • http://www.zuihoushuo.com/187246/338439.html
 • http://www.zuihoushuo.com/77933/41732.html
 • http://www.zuihoushuo.com/698205/103911.html
 • http://www.zuihoushuo.com/561334/748810.html
 • http://www.zuihoushuo.com/105877/578193.html
 • http://www.zuihoushuo.com/111239/584554.html
 • http://www.zuihoushuo.com/174588/933548.html
 • http://www.zuihoushuo.com/235810/386931.html
 • http://www.zuihoushuo.com/535594/9193.html
 • http://www.zuihoushuo.com/235741/997934.html
 • http://www.zuihoushuo.com/3695/151535.html
 • http://www.zuihoushuo.com/286342/598535.html
 • http://www.zuihoushuo.com/222961/57441.html
 • http://www.zuihoushuo.com/598976/749653.html
 • http://www.zuihoushuo.com/701402/139467.html
 • http://www.zuihoushuo.com/224280/533631.html
 • http://www.zuihoushuo.com/767951/205625.html
 • http://www.zuihoushuo.com/710444/467565.html
 • http://www.zuihoushuo.com/74932/994770.html
 • http://www.zuihoushuo.com/403304/718655.html
 • http://www.zuihoushuo.com/838736/118893.html
 • http://www.zuihoushuo.com/1954/421644.html
 • http://www.zuihoushuo.com/334235/488103.html
 • http://www.zuihoushuo.com/839701/59989.html
 • http://www.zuihoushuo.com/750770/862927.html
 • http://www.zuihoushuo.com/834926/949886.html
 • http://www.zuihoushuo.com/386800/468760.html
 • http://www.zuihoushuo.com/530392/576513.html
 • http://www.zuihoushuo.com/805575/243857.html
 • http://www.zuihoushuo.com/667598/782558.html
 • http://www.zuihoushuo.com/570948/202622.html
 • http://www.zuihoushuo.com/45295/679613.html
 • http://www.zuihoushuo.com/642382/960381.html
 • http://www.zuihoushuo.com/310888/661437.html
 • http://www.zuihoushuo.com/841578/476699.html
 • http://www.zuihoushuo.com/38380/281698.html
 • http://www.zuihoushuo.com/576832/89312.html
 • http://www.zuihoushuo.com/957819/395654.html
 • http://www.zuihoushuo.com/599106/878779.html
 • http://www.zuihoushuo.com/358292/545643.html
 • http://www.zuihoushuo.com/61732/449511.html
 • http://www.zuihoushuo.com/980684/937197.html
 • http://www.zuihoushuo.com/989532/43045.html
 • http://www.zuihoushuo.com/922462/84314.html
 • http://www.zuihoushuo.com/17109/171749.html
 • http://www.zuihoushuo.com/17556/99999.html
 • http://www.zuihoushuo.com/631848/299364.html
 • http://www.zuihoushuo.com/622520/63355.html
 • http://www.zuihoushuo.com/30741/422642.html
 • http://www.zuihoushuo.com/735311/725146.html
 • http://www.zuihoushuo.com/971156/570507.html
 • http://www.zuihoushuo.com/177555/486709.html
 • http://www.zuihoushuo.com/16729/768899.html
 • http://www.zuihoushuo.com/969259/282100.html
 • http://www.zuihoushuo.com/787524/100484.html
 • http://www.zuihoushuo.com/609704/280733.html
 • http://www.zuihoushuo.com/434976/713453.html
 • http://www.zuihoushuo.com/424194/217992.html
 • http://www.zuihoushuo.com/16094/994287.html
 • http://www.zuihoushuo.com/802736/598180.html
 • http://www.zuihoushuo.com/341916/49274.html
 • http://www.zuihoushuo.com/878221/993933.html
 • http://www.zuihoushuo.com/146205/941362.html
 • http://www.zuihoushuo.com/928701/724500.html
 • http://www.zuihoushuo.com/654749/808906.html
 • http://www.zuihoushuo.com/229610/863123.html
 • http://www.zuihoushuo.com/825368/2996.html
 • http://www.zuihoushuo.com/705245/662563.html
 • http://www.zuihoushuo.com/404624/969262.html
 • http://www.zuihoushuo.com/60241/142720.html
 • http://www.zuihoushuo.com/874450/545482.html
 • http://www.zuihoushuo.com/99671/89703.html
 • http://www.zuihoushuo.com/505561/978110.html
 • http://www.zuihoushuo.com/53234/13569.html
 • http://www.zuihoushuo.com/791603/343635.html
 • http://www.zuihoushuo.com/834413/863123.html
 • http://www.zuihoushuo.com/862566/819756.html
 • http://www.zuihoushuo.com/501879/616714.html
 • http://www.zuihoushuo.com/976197/9532.html
 • http://www.zuihoushuo.com/820679/65273.html
 • http://www.zuihoushuo.com/895987/563628.html
 • http://www.zuihoushuo.com/198132/707966.html
 • http://www.zuihoushuo.com/985883/298396.html
 • http://www.zuihoushuo.com/128795/532469.html
 • http://www.zuihoushuo.com/636570/146760.html
 • http://www.zuihoushuo.com/99799/608828.html
 • http://www.zuihoushuo.com/62712/301646.html
 • http://www.zuihoushuo.com/340954/333753.html
 • http://www.zuihoushuo.com/84656/110172.html
 • http://www.zuihoushuo.com/582125/184282.html
 • http://www.zuihoushuo.com/799536/240177.html
 • http://www.zuihoushuo.com/62136/170232.html
 • http://www.zuihoushuo.com/959893/952212.html
 • http://www.zuihoushuo.com/777514/412349.html
 • http://www.zuihoushuo.com/108683/29482.html
 • http://www.zuihoushuo.com/500523/296522.html
 • http://www.zuihoushuo.com/875418/832608.html
 • http://www.zuihoushuo.com/410985/170945.html
 • http://www.zuihoushuo.com/264359/257194.html
 • http://www.zuihoushuo.com/82950/145920.html
 • http://www.zuihoushuo.com/800895/918214.html
 • http://www.zuihoushuo.com/144489/265202.html
 • http://www.zuihoushuo.com/790366/425845.html
 • http://www.zuihoushuo.com/83488/82751.html
 • http://www.zuihoushuo.com/36162/637893.html
 • http://www.zuihoushuo.com/249147/400695.html
 • http://www.zuihoushuo.com/447184/598696.html
 • http://www.zuihoushuo.com/561975/712488.html
 • http://www.zuihoushuo.com/656554/968675.html
 • http://www.zuihoushuo.com/978715/291389.html
 • http://www.zuihoushuo.com/371394/969390.html
 • http://www.zuihoushuo.com/237973/319256.html
 • http://www.zuihoushuo.com/72447/670926.html
 • http://www.zuihoushuo.com/900476/502439.html
 • http://www.zuihoushuo.com/172425/931904.html
 • http://www.zuihoushuo.com/793816/908845.html
 • http://www.zuihoushuo.com/66799/861992.html
 • http://www.zuihoushuo.com/160380/117215.html
 • http://www.zuihoushuo.com/110527/747917.html
 • http://www.zuihoushuo.com/356290/152891.html
 • http://www.zuihoushuo.com/742801/216347.html
 • http://www.zuihoushuo.com/215882/14595.html
 • http://www.zuihoushuo.com/63716/397170.html
 • http://www.zuihoushuo.com/499752/98712.html
 • http://www.zuihoushuo.com/573310/83503.html
 • http://www.zuihoushuo.com/785325/98196.html
 • http://www.zuihoushuo.com/676538/472251.html
 • http://www.zuihoushuo.com/484898/674772.html
 • http://www.zuihoushuo.com/68632/646100.html
 • http://www.zuihoushuo.com/894437/851344.html
 • http://www.zuihoushuo.com/417440/16952.html
 • http://www.zuihoushuo.com/330675/77066.html
 • http://www.zuihoushuo.com/51432/885339.html
 • http://www.zuihoushuo.com/689232/452264.html
 • http://www.zuihoushuo.com/736601/213275.html
 • http://www.zuihoushuo.com/767665/80339.html
 • http://www.zuihoushuo.com/801857/883179.html
 • http://www.zuihoushuo.com/953138/391328.html
 • http://www.zuihoushuo.com/771830/406149.html
 • http://www.zuihoushuo.com/647509/371308.html
 • http://www.zuihoushuo.com/849139/48499.html
 • http://www.zuihoushuo.com/6825/437696.html
 • http://www.zuihoushuo.com/521777/707.html
 • http://www.zuihoushuo.com/911290/707805.html
 • http://www.zuihoushuo.com/30815/948885.html
 • http://www.zuihoushuo.com/848427/128387.html
 • http://www.zuihoushuo.com/25564/94880.html
 • http://www.zuihoushuo.com/85742/975587.html
 • http://www.zuihoushuo.com/605736/59819.html
 • http://www.zuihoushuo.com/59404/982958.html
 • http://www.zuihoushuo.com/368144/400820.html
 • http://www.zuihoushuo.com/691109/365943.html
 • http://www.zuihoushuo.com/195806/668605.html
 • http://www.zuihoushuo.com/528265/679297.html
 • http://www.zuihoushuo.com/543119/694276.html
 • http://www.zuihoushuo.com/320218/310730.html
 • http://www.zuihoushuo.com/481862/599697.html
 • http://www.zuihoushuo.com/495909/255192.html
 • http://www.zuihoushuo.com/228448/185122.html
 • http://www.zuihoushuo.com/395648/671608.html
 • http://www.zuihoushuo.com/703476/982311.html
 • http://www.zuihoushuo.com/873682/28964.html
 • http://www.zuihoushuo.com/751291/386451.html
 • http://www.zuihoushuo.com/2502/436212.html
 • http://www.zuihoushuo.com/239620/715297.html
 • http://www.zuihoushuo.com/316661/595887.html
 • http://www.zuihoushuo.com/937158/217315.html
 •  
   
   
  中 文 | English | 企业邮局
  网站首页 | 关于我们 | 产品介绍 | 成品展示 | 企业环境 | 新闻中心 | 品牌战略伙伴 | 在线订单 | 联系我们
   
   
   
  公司简介 >>更多
   
   
   
  上海申安纺织有限公司是上海纺织(集团)有限公司直属的一家新兴高科技时尚纺织企业,集中了行业中的技术优势、产品优势和人才优势,地理位置优越,位于上海金山区枫泾工业园区,交通便捷。
  公司坚持不断“求新、求实、求精、求优”的企业精神,努力发展高科技含量的各种新型纤维,生产具有原创技术和自主知识产权的产品,走以创新、精致、品牌、高品质、高科技、流行、时尚、个性化的发展道路,以小批量…
   
   
  行业新闻 >>更多
   
   
   
  产业用纺织品外资企业面对高成本思考在华布局
  纺织服装行业:2012年年报&2013年一季报综
  服饰业衍生“寄生链”:这边卖不掉 那边卖得欢
  虎门服装企业生死考题:清库存
  青岛国际时装周今落幕 不少服装以出厂价销售
  内外环境巨变 服装业陷困局
  发展高性能纤维 保护人民安全
  看哥本哈根皮草的品牌战术
   
   
  公司新闻 >>更多
   
   
   
  优势不再 种棉用棉齐受伤
  朱勇总裁出席东华大学举办的国际时尚论坛
  上海国际时尚教育中心(SIFEC)落成启航
  王天凯会长来沪作专题报告,展望中国纺织前景
  2013上海国际服装文化节组委会举行全体会议
  中国纺织工业联合会副会长孙瑞哲一行莅临德福伦
  Prolivon雍飞喜获首届全国十佳服装制版师大
  杨浦区委、区府与上海纺织举行区企合作推进会
   
   
   
  成品展示 >>更多
   
   
  男式短裤 男装梭织 男装针织 男装针织
  男式短裤 女装针织 童装 童装
   
   
   
  服务热线 >>更多
   
   
   
  工厂地址:
  地址:上海市金山区枫泾工业园区兴塔建安路88号
  电话:021-57365698 传真:021-57360011
  上海办事处:
  地址:上海市陕西南路333弄7号
  纱线部门:Email: dior@shenantex.com
  电话:021-54659535 传真:021-54659372
  面料部门:Email: yaoliping@shenantex.com
  电话:021-54656022 传真:021-54658870
  成衣部门:Email: sherrieyu@shenantex.com
  电话:021-54659537 电话::021-54658870
   
   
   
   
  Copyright(c) 2016 www.zuihoushuo.com All Rights Reserved
   

  版权所有:上海申安纺织有限公司
  地址:上海市金山区枫泾工业园区兴塔建安路88号 电话:021-57365698 传真:021-57360011 邮编:200080

   
  256彩票平台网站是彩中最气包含,超级时时彩,分分时时彩,分分六合彩,一分时时彩,一分快三,一分赛车,三分快3,五分快3,三分赛车,五分赛车,一分六合彩,三分六合彩,五分六合彩,极速六合彩,三分时时彩,五分时时彩,极速快3,腾讯分分彩,QQ分分彩,极速分分彩,大发PK10,大发快3,大发时时彩,大发六合彩,UU快3,一分彩,一分快3,十分六合彩,三分彩,五分彩,幸运快3,百盈快3,幸运时时彩,幸运PK10,分分PK10,一分PK10,三分PK10,五分PK10,大发一分彩,大发一分时时彩,大发一分PK10,大发一分六合彩,分分PK拾,分分快三,分分28,极速3D,分分11选5,三分PK拾,三分28,五分PK拾,五分28,二分快3,百盈时时彩,二分PK拾,
  <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>