• http://www.zuihoushuo.com/271144/354336.html
 • http://www.zuihoushuo.com/190757/142434.html
 • http://www.zuihoushuo.com/22938/494914.html
 • http://www.zuihoushuo.com/42984/760372.html
 • http://www.zuihoushuo.com/458270/365910.html
 • http://www.zuihoushuo.com/508528/626208.html
 • http://www.zuihoushuo.com/17786/332427.html
 • http://www.zuihoushuo.com/834213/397531.html
 • http://www.zuihoushuo.com/584995/857919.html
 • http://www.zuihoushuo.com/673532/555295.html
 • http://www.zuihoushuo.com/462715/738192.html
 • http://www.zuihoushuo.com/798729/752850.html
 • http://www.zuihoushuo.com/554807/508123.html
 • http://www.zuihoushuo.com/369589/878263.html
 • http://www.zuihoushuo.com/578634/371949.html
 • http://www.zuihoushuo.com/68693/272367.html
 • http://www.zuihoushuo.com/79516/949811.html
 • http://www.zuihoushuo.com/614831/818153.html
 • http://www.zuihoushuo.com/539559/421713.html
 • http://www.zuihoushuo.com/614279/16275.html
 • http://www.zuihoushuo.com/964823/75717.html
 • http://www.zuihoushuo.com/247819/845141.html
 • http://www.zuihoushuo.com/235130/475642.html
 • http://www.zuihoushuo.com/169708/731668.html
 • http://www.zuihoushuo.com/80652/908451.html
 • http://www.zuihoushuo.com/553129/579963.html
 • http://www.zuihoushuo.com/935991/567665.html
 • http://www.zuihoushuo.com/741514/698152.html
 • http://www.zuihoushuo.com/259670/371433.html
 • http://www.zuihoushuo.com/92878/687552.html
 • http://www.zuihoushuo.com/489512/249186.html
 • http://www.zuihoushuo.com/926624/39423.html
 • http://www.zuihoushuo.com/31715/235971.html
 • http://www.zuihoushuo.com/113330/386839.html
 • http://www.zuihoushuo.com/380206/459521.html
 • http://www.zuihoushuo.com/401532/35845.html
 • http://www.zuihoushuo.com/157302/591209.html
 • http://www.zuihoushuo.com/900279/30242.html
 • http://www.zuihoushuo.com/753487/269725.html
 • http://www.zuihoushuo.com/80927/283861.html
 • http://www.zuihoushuo.com/429324/311603.html
 • http://www.zuihoushuo.com/681382/152730.html
 • http://www.zuihoushuo.com/68463/513575.html
 • http://www.zuihoushuo.com/37806/743963.html
 • http://www.zuihoushuo.com/20935/965666.html
 • http://www.zuihoushuo.com/49391/289703.html
 • http://www.zuihoushuo.com/1064/743555.html
 • http://www.zuihoushuo.com/141161/25329.html
 • http://www.zuihoushuo.com/66844/977234.html
 • http://www.zuihoushuo.com/582250/14582.html
 • http://www.zuihoushuo.com/508689/620363.html
 • http://www.zuihoushuo.com/256828/46302.html
 • http://www.zuihoushuo.com/916614/157807.html
 • http://www.zuihoushuo.com/679768/63084.html
 • http://www.zuihoushuo.com/950842/74036.html
 • http://www.zuihoushuo.com/261797/51274.html
 • http://www.zuihoushuo.com/507136/231720.html
 • http://www.zuihoushuo.com/22551/182760.html
 • http://www.zuihoushuo.com/857636/337757.html
 • http://www.zuihoushuo.com/763142/4740.html
 • http://www.zuihoushuo.com/679732/636606.html
 • http://www.zuihoushuo.com/824883/492429.html
 • http://www.zuihoushuo.com/882228/320543.html
 • http://www.zuihoushuo.com/352891/753884.html
 • http://www.zuihoushuo.com/9983/3004.html
 • http://www.zuihoushuo.com/739440/210916.html
 • http://www.zuihoushuo.com/798979/680134.html
 • http://www.zuihoushuo.com/826205/74437.html
 • http://www.zuihoushuo.com/65264/80360.html
 • http://www.zuihoushuo.com/542723/102522.html
 • http://www.zuihoushuo.com/91341/758176.html
 • http://www.zuihoushuo.com/35589/18410.html
 • http://www.zuihoushuo.com/71861/63315.html
 • http://www.zuihoushuo.com/737113/813911.html
 • http://www.zuihoushuo.com/97955/326549.html
 • http://www.zuihoushuo.com/419675/859635.html
 • http://www.zuihoushuo.com/7289/825765.html
 • http://www.zuihoushuo.com/711537/954891.html
 • http://www.zuihoushuo.com/670407/785722.html
 • http://www.zuihoushuo.com/507402/26440.html
 • http://www.zuihoushuo.com/11397/514770.html
 • http://www.zuihoushuo.com/758620/199924.html
 • http://www.zuihoushuo.com/788808/831446.html
 • http://www.zuihoushuo.com/67183/464526.html
 • http://www.zuihoushuo.com/6383/622878.html
 • http://www.zuihoushuo.com/488508/761182.html
 • http://www.zuihoushuo.com/431365/743841.html
 • http://www.zuihoushuo.com/22046/979913.html
 • http://www.zuihoushuo.com/531715/771583.html
 • http://www.zuihoushuo.com/794206/68360.html
 • http://www.zuihoushuo.com/69033/92670.html
 • http://www.zuihoushuo.com/20597/31418.html
 • http://www.zuihoushuo.com/706282/19794.html
 • http://www.zuihoushuo.com/202508/958540.html
 • http://www.zuihoushuo.com/306523/707999.html
 • http://www.zuihoushuo.com/851874/483709.html
 • http://www.zuihoushuo.com/60963/250345.html
 • http://www.zuihoushuo.com/666564/426563.html
 • http://www.zuihoushuo.com/362776/30575.html
 • http://www.zuihoushuo.com/40971/130705.html
 • http://www.zuihoushuo.com/229837/860833.html
 • http://www.zuihoushuo.com/442143/912297.html
 • http://www.zuihoushuo.com/611473/851788.html
 • http://www.zuihoushuo.com/589842/27283.html
 • http://www.zuihoushuo.com/673818/75206.html
 • http://www.zuihoushuo.com/363899/95857.html
 • http://www.zuihoushuo.com/765946/7512.html
 • http://www.zuihoushuo.com/639623/557175.html
 • http://www.zuihoushuo.com/369908/126901.html
 • http://www.zuihoushuo.com/941803/573635.html
 • http://www.zuihoushuo.com/266161/414637.html
 • http://www.zuihoushuo.com/448540/885339.html
 • http://www.zuihoushuo.com/196893/78176.html
 • http://www.zuihoushuo.com/756776/158969.html
 • http://www.zuihoushuo.com/313563/941487.html
 • http://www.zuihoushuo.com/536917/10233.html
 • http://www.zuihoushuo.com/545887/43045.html
 • http://www.zuihoushuo.com/22685/180192.html
 • http://www.zuihoushuo.com/250503/720979.html
 • http://www.zuihoushuo.com/199291/547770.html
 • http://www.zuihoushuo.com/127183/45498.html
 • http://www.zuihoushuo.com/64797/54793.html
 • http://www.zuihoushuo.com/922975/837774.html
 • http://www.zuihoushuo.com/251790/563109.html
 • http://www.zuihoushuo.com/556487/832769.html
 • http://www.zuihoushuo.com/295154/762985.html
 • http://www.zuihoushuo.com/864687/77936.html
 • http://www.zuihoushuo.com/844900/601219.html
 • http://www.zuihoushuo.com/137995/19472.html
 • http://www.zuihoushuo.com/384598/335916.html
 • http://www.zuihoushuo.com/668208/747487.html
 • http://www.zuihoushuo.com/844864/565180.html
 • http://www.zuihoushuo.com/373393/771386.html
 • http://www.zuihoushuo.com/946289/381637.html
 • http://www.zuihoushuo.com/466808/384998.html
 • http://www.zuihoushuo.com/826921/783401.html
 • http://www.zuihoushuo.com/702600/215438.html
 • http://www.zuihoushuo.com/702758/137715.html
 • http://www.zuihoushuo.com/378437/854955.html
 • http://www.zuihoushuo.com/117620/482774.html
 • http://www.zuihoushuo.com/868533/78982.html
 • http://www.zuihoushuo.com/355214/82249.html
 • http://www.zuihoushuo.com/305772/864482.html
 • http://www.zuihoushuo.com/561742/443702.html
 • http://www.zuihoushuo.com/796852/5537.html
 • http://www.zuihoushuo.com/270129/421483.html
 • http://www.zuihoushuo.com/769470/10785.html
 • http://www.zuihoushuo.com/563813/392296.html
 • http://www.zuihoushuo.com/126790/491908.html
 • http://www.zuihoushuo.com/98562/818236.html
 • http://www.zuihoushuo.com/719262/160419.html
 • http://www.zuihoushuo.com/825204/940716.html
 • http://www.zuihoushuo.com/267967/60444.html
 • http://www.zuihoushuo.com/51748/166225.html
 • http://www.zuihoushuo.com/15485/144328.html
 • http://www.zuihoushuo.com/192537/951727.html
 • http://www.zuihoushuo.com/630331/101360.html
 • http://www.zuihoushuo.com/228731/271563.html
 • http://www.zuihoushuo.com/623127/827442.html
 • http://www.zuihoushuo.com/464359/737191.html
 • http://www.zuihoushuo.com/230963/309601.html
 • http://www.zuihoushuo.com/438172/711934.html
 • http://www.zuihoushuo.com/551446/147439.html
 • http://www.zuihoushuo.com/973388/25026.html
 • http://www.zuihoushuo.com/611986/43979.html
 • http://www.zuihoushuo.com/531745/127938.html
 • http://www.zuihoushuo.com/553931/11653.html
 • http://www.zuihoushuo.com/376396/97550.html
 • http://www.zuihoushuo.com/726138/3933.html
 • http://www.zuihoushuo.com/25206/817876.html
 • http://www.zuihoushuo.com/301715/294356.html
 • http://www.zuihoushuo.com/642987/88517.html
 • http://www.zuihoushuo.com/30960/148920.html
 • http://www.zuihoushuo.com/649225/648102.html
 • http://www.zuihoushuo.com/872287/826730.html
 • http://www.zuihoushuo.com/805184/920535.html
 • http://www.zuihoushuo.com/708409/501885.html
 • http://www.zuihoushuo.com/695912/613905.html
 • http://www.zuihoushuo.com/559135/158772.html
 • http://www.zuihoushuo.com/562424/286739.html
 • http://www.zuihoushuo.com/94985/242107.html
 • http://www.zuihoushuo.com/335558/456393.html
 • http://www.zuihoushuo.com/490513/927381.html
 • http://www.zuihoushuo.com/336750/290352.html
 • http://www.zuihoushuo.com/485669/84537.html
 • http://www.zuihoushuo.com/562618/36972.html
 • http://www.zuihoushuo.com/273937/549808.html
 • http://www.zuihoushuo.com/234290/990444.html
 • http://www.zuihoushuo.com/559651/191128.html
 • http://www.zuihoushuo.com/85138/39778.html
 • http://www.zuihoushuo.com/290632/369947.html
 • http://www.zuihoushuo.com/241977/1931.html
 • http://www.zuihoushuo.com/544406/984599.html
 • http://www.zuihoushuo.com/584360/544195.html
 • http://www.zuihoushuo.com/819967/898283.html
 • http://www.zuihoushuo.com/336520/737352.html
 • http://www.zuihoushuo.com/396258/189412.html
 • http://www.zuihoushuo.com/541367/584715.html
 • http://www.zuihoushuo.com/9709/124186.html
 • http://www.zuihoushuo.com/81376/80372.html
 •  
   
   
  中 文 | English | 企业邮局
  网站首页 | 关于我们 | 产品介绍 | 成品展示 | 企业环境 | 新闻中心 | 品牌战略伙伴 | 在线订单 | 联系我们
   
   
   
  公司简介 >>更多
   
   
   
  上海申安纺织有限公司是上海纺织(集团)有限公司直属的一家新兴高科技时尚纺织企业,集中了行业中的技术优势、产品优势和人才优势,地理位置优越,位于上海金山区枫泾工业园区,交通便捷。
  公司坚持不断“求新、求实、求精、求优”的企业精神,努力发展高科技含量的各种新型纤维,生产具有原创技术和自主知识产权的产品,走以创新、精致、品牌、高品质、高科技、流行、时尚、个性化的发展道路,以小批量…
   
   
  行业新闻 >>更多
   
   
   
  产业用纺织品外资企业面对高成本思考在华布局
  纺织服装行业:2012年年报&2013年一季报综
  服饰业衍生“寄生链”:这边卖不掉 那边卖得欢
  虎门服装企业生死考题:清库存
  青岛国际时装周今落幕 不少服装以出厂价销售
  内外环境巨变 服装业陷困局
  发展高性能纤维 保护人民安全
  看哥本哈根皮草的品牌战术
   
   
  公司新闻 >>更多
   
   
   
  优势不再 种棉用棉齐受伤
  朱勇总裁出席东华大学举办的国际时尚论坛
  上海国际时尚教育中心(SIFEC)落成启航
  王天凯会长来沪作专题报告,展望中国纺织前景
  2013上海国际服装文化节组委会举行全体会议
  中国纺织工业联合会副会长孙瑞哲一行莅临德福伦
  Prolivon雍飞喜获首届全国十佳服装制版师大
  杨浦区委、区府与上海纺织举行区企合作推进会
   
   
   
  成品展示 >>更多
   
   
  男式短裤 男装梭织 男装针织 男装针织
  男式短裤 女装针织 童装 童装
   
   
   
  服务热线 >>更多
   
   
   
  工厂地址:
  地址:上海市金山区枫泾工业园区兴塔建安路88号
  电话:021-57365698 传真:021-57360011
  上海办事处:
  地址:上海市陕西南路333弄7号
  纱线部门:Email: dior@shenantex.com
  电话:021-54659535 传真:021-54659372
  面料部门:Email: yaoliping@shenantex.com
  电话:021-54656022 传真:021-54658870
  成衣部门:Email: sherrieyu@shenantex.com
  电话:021-54659537 电话::021-54658870
   
   
   
   
  Copyright(c) 2016 www.zuihoushuo.com All Rights Reserved
   

  版权所有:上海申安纺织有限公司
  地址:上海市金山区枫泾工业园区兴塔建安路88号 电话:021-57365698 传真:021-57360011 邮编:200080

   
  256彩票平台网站是彩中最气包含,超级时时彩,分分时时彩,分分六合彩,一分时时彩,一分快三,一分赛车,三分快3,五分快3,三分赛车,五分赛车,一分六合彩,三分六合彩,五分六合彩,极速六合彩,三分时时彩,五分时时彩,极速快3,腾讯分分彩,QQ分分彩,极速分分彩,大发PK10,大发快3,大发时时彩,大发六合彩,UU快3,一分彩,一分快3,十分六合彩,三分彩,五分彩,幸运快3,百盈快3,幸运时时彩,幸运PK10,分分PK10,一分PK10,三分PK10,五分PK10,大发一分彩,大发一分时时彩,大发一分PK10,大发一分六合彩,分分PK拾,分分快三,分分28,极速3D,分分11选5,三分PK拾,三分28,五分PK拾,五分28,二分快3,百盈时时彩,二分PK拾,
  <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>